torsdag 9. januar 2020

Medlemstall i Helgeland og Salten sjakkrets

Den historiske utviklingen av medlemstall i sjakkretsen. Tallene er hentet fra NSF sine årsrapporter.


søndag 18. august 2019

Aktiviteter høst 2019

Velkommen til en ny sjakk-høst!

Den faste spillekvelden er flyttet fra onsdag til tirsdag, kl 18:00

Barnesjakken er planlagt å starte opp i løpet av september, og da på onsdager.

tirsdag 9. april 2019

KLUBBMESTERSKAP I LANGSJAKK 2019

Mesterskapet spilles over 7 runder etter sveitser system.

Betenkningstid 40 trekk: 90 min. + 30 sek. tillegg pr. trekk
Deretter 30 min. på resten av partiet.
Noteringsplikt!

1. runde: 24. april
2. runde: 29. mai

3. runde: 19. juni
4. runde: 28. august

5. runde: 25. september
6. runde: 30. oktober

7. runde: 27. november

Hver runde starter kl. 18.15

Det spilles i én gruppe.

Hvert parti må være ferdigspilt innen påfølgende runde starter.
Utsatte partier kan avtales spilt enten privat eller på klubbkveld.
7. runde skal avsluttes på klubbkvelden 27. november.

Partier som ikke fullføres:
Manglende oppmøte fra én av spillerne - tap av parti.
Manglende oppmøte fra begge spillere - partiet settes til remis.

FRIST FOR PÅMELDING:
24. april kl. 18.10
på klubbkveld eller via SMS til Thor 913 88353.