torsdag 20. september 2018

Tidskontroll

Å spille med begrenset tid gir en ekstra utfordring og gjør partiet mer spennende.

Det oppgis som regel en betenkningstid for hele partiet, med et tillegg per trekk. I turneringer deles partiet ofte opp i flere avsnitt med hver sin tidskontroll, for eksempel 2 timer for de første 40 trekk, deretter en time for resten av partiet.

Det skilles mellom lyn- hurtig- og langsjakk ut fra den totale betenkningstiden:

Et «hurtigsjakkparti» er et sjakkparti der enten alle trekk må fullføres i løpet av en gitt betenkningstid på mer enn 10 men mindre enn 60 minutter for hver spiller, eller grunnbetenkningstiden pluss 60 ganger tillegget er mer enn 10 men mindre enn 60 minutter for hver spiller.

Et «lynsjakkparti» er et sjakkparti der alle trekk må fullføres i løpet av en gitt betenkningstid på 10 minutter eller mindre for hver av spillerne, eller grunnbetenkningstiden pluss 60 ganger tillegget er 10 minutter eller mindre for hver av spillerne.

Langsjakk er tilsvarende partier med mer enn 1 time betenkningstid for hver spiller.

(Hentet fra Sjakkforbundets regler.)

I Sandnessjøen Sjakklubb bruker vi ofte 5 min eller 5 min +3s for lyn, 15 min + 10s for hurtig og 90 min for langsjakk.
Vanlige tidskontroller er også disse som finnes forhåndsinnstilt på en av de mest vanlige sjakklokker, DGT2010: