torsdag 21. desember 2017

God jul og godt nytt år 2018

Jul (25.12.) og nyttår (1.1.) er det ikke spillekveld. Første spillekveld blir 8. januar. Følg med på aktivitetskalenderen og nettsiden for nyheter.

En god grunn til å besøke siden er "dagens oppgave" som vi har lagt til nederst på siden.

Som tidligere annonsert starter vi opp regelmessige turneringer i 2018: Lynsjakk første mandag i måneden og hurtigsjakk tredje mandag i måneden. Dessuten blir det klubbturnering i langsjakk.

God jul til alle aktive sjakkspillere og de som kommer å bli det i 2018!

tirsdag 19. desember 2017

Resultater høstserie hurtig/lyn


Som oppvarming til seriene i 2018 har vi gjennomført tre uformelle turneringer i løpet av høsten. Formålet var å prøve ut ulike tidskontroller og samle erfaring med å sette opp turneringer.

De seks stiftere av klubben begynte allerede i oktober, med en Berger-turnering over 5 runder hurtigsjakk. Turneringen ble avsluttet i november. Allerede den første turneringen ga en pekepinn om hvem som kan være den dominerende spilleren i klubben.
15m+10s, oktober/november
Etter hvert kom det til flere spillere. I desember prøvde vi oss på et håndlaget Monrad-oppsett med sju spillere. Tidskontrollen var satt til 10 minutter plus fem sekund før å kunne spille flere runder på samme kveld. Sluttresultatet etter seks runder viser at Dag har fått en sterk konkurrent.10m+5s, 11.desember

Turneringsskjemaer som dette gjør at vi kommer til å benytte Turneringsservice for fremtidige Monrad/Sveitser-turneringer.

Høstserien ble avsluttet med en lynturnering. Det ble opprinnelig foreslått 5 minutter for tidskontrollen, men de åtte spillere ble enig om å øke dette til 10 minutter. Uten tilleggstid ligger dette på grensen mellom lyn- og hurtigsjakk.10m, 18. desember

Denne runden har sett en ny vinner. Etter utdeling av turneringspoeng for de tre rundene blir det følgende sammenlagt sluttresultat:

Høstserie 2017   
  15m+10s10m+5s10mTotal
1.Dag66416
2.Vilnis43310
2.Thor-4610
4.Florian3216
5.Einar1113
6.Marius11-2
6.Truls2--2
6.Ragnhild-112
6.Stig--22
10.Stian--11

 Vi gratulerer dermed Dag Talleraas til tittelen "Provisorisk klubbmester i kombinert hurtig- og lynsjakk 2017".


tirsdag 12. desember 2017

Klubbturneringer 2018

I 2018 setter vi opp regelmessige turneringer som del av den faste spillekvelden. Turneringene er ikke ratede og dermed åpne for alle.


Det kan komme tilpasninger angående system, tidskontroll eller eventuelle deltakeravgifter. Gjeldende turneringsmodus er å finne under Aktivitet.


Turneringsserier i lyn- og hurtigsjakk

Det spilles enkeltturneringer 1 gang i måneden med unntak av ferie og helligdager. En serie består av 9-10 turneringer i løpet av året. For hver enkeltturnering utdeles turneringspoeng (TP) etter følgende skjema:
  1. 6 TP
  2. 4 TP
  3. 3 TP
  4. 2 TP
  5. og ned til siste plass: 1 TP
På slutten av året summeres TP for hver deltaker. De 7 beste resultatene teller.


Lynsjakk

Spilles hver 1. mandag i måneden. Unntak (ferie, helligdager) fremgår av aktivitetskalenderen.
Tidskontrollen 5 minutter, eventuelt 3 minutter plus 2 sekund per trekk.
Med 10 eller færre deltakere spilles det Berger-system. Hvis det er flere deltakere spilles 9 runder sveitser system.


Hurtigsjakk

Spilles hver 3. mandag i måneden. Unntak (ferie, helligdager) fremgår av aktivitetskalenderen.
Tidskontrollen 15 minutter, eventuelt 10 minutter plus 5 sekund per trekk.
Med 6 eller færre deltakere spilles det Berger-system. Hvis det er flere deltakere spilles 5 runder sveitser system.


Endring 15.1.2018: Det spilles Conrad-Cup i hurtigsjakk.
Klubbmesterskap langsjakk

Tidskontrollen er 90 minutter uten tillegg.
Påmelding innen 1.3., serien spilles fordelt utover året og skal være avsluttet innen 30.11. Alle møter alle 2 ganger. Partiene spilles på spillekvelden 2. mandag i måneden eller etter avtale mellom spillerne.


Noteringsplikt! Utfylt noteringsskjema innleveres turneringsleder etter avsluttet parti.

tirsdag 5. desember 2017

Sjakkens skikk og bruk

Vår ukentlige spillekveld byr på hyggelig cafésjakk i en uformell stemning. Det er lov å prate, le og banne, og reglene trenger ikke alltid å følges til punkt og prikke. Bra er det, men det kan også forekomme at noen setter pris på en mer formell avvikling av partiet.
Etter hvert begynner vi med jevnlige turneringer, og da vil det være mer aktuelt å overholde vanlig skikk og bruk i sjakken. I utgave 3/2015 (side 34-39) av Norsk Sjakkblad skrev Kristoffer Gressli en fin artikkel om dette. Lesing anbefales, men vi siterer noen av de viktigste punktene her:

Før partiet

Skru av mobiltelefonen! Det er god skikk og bruk å håndhilse på motstanderen før partiet starter. Sjekk også at brikkene står riktig!

Rørt er ført

Det er ingen vei utenom. Har du rørt en brikke, må den flyttes såfremt det er et lovlig trekk. Har du rørt motstanderens brikke, må den slås hvis du kan slå den. Hvis du bare skal rette på brikken, sier du "J’adoube" som betyr "jeg retter".
Brikker som velter, faller på gulvet eller lignende skal rettes opp på egen tid.

Utføring av trekk

All flytting av brikker skal skje med én hånd, og du skal trykke på klokken med samme hånd som du flyttet brikken med. Merk at ettersom du skal trykke på klokken med samme hånd, betyr det at du ikke har lov til å trykke på klokken med en brikke.

Prating under partiet

Strengt tatt er det bare to grunner til å prate med motstanderen under partiet: Du skal påpeke noe (for eksempel at motstanderen gjør noe du reagerer på) eller du skal formidle tilbud.

Et remistilbud skjer ved at du utfører et trekk og samtidig sier «jeg tilbyr remis». Et remistilbud kan ikke trekkes tilbake. Tilbudet kan avslås enten ved at spilleren simpelthen utfører sitt neste trekk, eller ved at han eller hun muntlig avslår ved å si noe som «nei», «jeg vil spille litt til» eller lignende.

Etter partiet

Når partiet er over, så takker man for kampen ved å ta hverandre i hendene. Pass også på å stille opp brikkene etter deg.


Originalartikkelen finnes dessuten på nett hos Sjakknytt.