Bli medlem

Vår aktiviteter er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmer støtter klubbens arbeid med sin klubbkontingent og har mulighet å påvirke klubbens program og aktiviteter.

Gi støtte til klubbens aktivitet ved å bli medlem!

Kontingent

Klubbkontingenten er kr 500,- for voksne og kr 200,- for barn og ungdom født 1998 og yngre.

Hovedmedlemmer betaler i tillegg kontingent til Norges Sjakkforbund, NSF. Kontingenten som skal innbetales er derfor avhengig av medlemstype og alder:

MedlemstypeAlderKont. 2018  (hvis 1. år)
Hovedmedlem voksenf. 1997 og eldre kr    1 072,00 (kr    786,00)
Hovedmedlem juniorf. 1998-2001 kr       486,00 (kr    343,00)
Hovedmedlem kadettf. 2002 og yngre kr       343,00 (kr    271,50)
Støtte-/Bimedlem voksenf. 1997 og eldre kr       500,00 (kr    500,00)
Støtte-/Bimedlem juniorf. 1998-2001 kr       200,00 (kr    200,00)
Støtte-/Bimedlem kadettf. 2002 og yngre kr       200,00 (kr    200,00)

Medlemstyper

Hovedmedlem

Hovedmedlemmer blir innmeldt i NSF. Medlemskap i NSF gir adgang til å delta i Elo-ratede turneringer. Forbunds- og kretskontingent kommer i tillegg til klubbkontingenten etter forbundets satser.

Støttemedlem

Støttemedlemmer betaler kun klubbkontingenten og blir ikke innmeldt i NSF.

Bimedlem

Bimedlemmer er allerede medlem i en annen sjakklubb tilknyttet NSF og betaler kun klubbkontingenten.

Hvordan bli medlem

Nye medlemmer er formelt opptatt når kasserer har registrert medlemskapet og klubben har mottatt medlemskontingent.

  • Fyll ut innmeldingsskjema og send det til klubben i post eller epost, eller tar det med til en spillekveld.
  • Betal inn kontingenten for første års medlemskap som oppgitt i tabellen ovenfor.