Om klubben

Sandnessjøen Sjakklubb

Klubben har sitt opphav i Alstahaug Kommune Bedriftssjakklag. Ansatte på Rådhuset i Sandnessjøen har etablert en gruppe for sjakkinteresserte som et sosialt tiltak på jobben. Sjakklaget har hatt faste spillekvelder en gang i uken. 

Etter hvert har gruppen vokst og besluttet å flytte ut fra Rådhuset for å åpne seg for allmennheten. Sandnessjøen Sjakklubb ble stiftet den 16. oktober 2017.

Klubben er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer 919 840 986.

Klubbens gjeldende vedtekter kan lastes ned her.

Formål

Klubben skal være et samlingssted for sjakkinteresserte. Gjennom sjakklig virksomhet av forskjellig art arbeider klubben for økt innsikt og ferdighet i spillet.

Klubben ønsker  å gi et variert tilbud til sjakkspillere på alle nivåer - fra uformell cafesjakk til deltakelse i Elo-ratede turneringer.

Klubben ønsker å være et inkluderende sted som er åpent for alle uansett alder, språk og kulturell bakgrunn.

Ungdomsarbeid

Det er et mål for klubben å begeistre ungdommen for sjakken. Vi vil oppnå dette med å gi støtte til etablering og drift av skolesjakkgrupper der barn kan ta sine første steg blant jevnaldrede.

Klubben skal også gi et tilbud til de som ønsker utfordringer utover skolesjakken.