tirsdag 16. februar 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Alle medlemmer in Sandnessjøen sjakklubb innkalles til årsmøtet den 19. mars 2021 kl 18, på "Napoli", Øyvind Lambes vei 4, Sandnessjøen.

På grunn av Corona-situasjonen og smittevern er nødt til å ha oversikt over antall deltakere. Vi ber derfor om forhåndspåmelding til klubbleder dag.talleraas@alstahaug.kommune.no 

 Styret kommer til å foreslå at alle som var betalende medlemmer i 2020 får fritak fra klubbkontingenten i 2021. Klubben overtar dessuten NSF-kontingenten for disse medlemmer. Kassereren ber om tilbakemelding fra medlemmene om det er av interesse. Beslutningen blir tatt av årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 2. Valg av møteleder.

 3. Valg av sekretær for møtet.

 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

 5. Styrets årsberetning.

 6. Regnskap med revisjonsberetning.

 7. Ansvarsfrihet for styret.

 8. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.

 9. Innkomne forslag.

 10. Valg av leder.

 11. Øvrige valg: styremedlemmer og revisorÅrsberetning 2020

Styret:

Dag Talleraas, leder

Florian Kindl, kasserer

Thor Kenneth Brandth, styremedlem

Medlemstall: betalende medlemmer 12, 2 juniorer

Ingen formelle styremøter er avholdt.

Deltakelser:

KM-hurtigsjakk/ Mosjøen: Thor Kenneth, Stig, Dag og Vilnis

KM-lag, Fauske 2 lag:

1.lag/ 4 lagpoeng - plass 8 av 16: Thor, Dag, Stig, Vilnis, god start med 2/2, møtte hard motstand-Bodø1 og Narvik i de siste rundene

2.lag/ 2lagpoeng -plass 13 av 16 : Lars, Florian, Ole Jacob, Erik, Thomas

Tower Lyn: Vilnis, Stig og Dag, Vilnis nr. 16/ 5 p.

Levanger Grand Prix: Thor Kenneth og Vilnis

Hell Grand Prix: Lars

Ukentlige spillekvelder 

på Ura skole fram til stenging i mars: 6-16 deltakere/ medlemmer og ikke medlemmer

Mars-Desember: Ingen aktivitet i klubben


Årsmøte 2020 anmodet styret om å:

1.      Behandle søknader om turneringsstøtte innenfor budsjettrammen/ prioritere juniorer

2.      Undersøke muligheter for klubbjakker/ -skjorter/ t-skjorter med klubblogo

3.      Undersøke muligheter for profileringsmateriell/ bannere

4.      Skaffe vandrepokal klubbmesterskap langsjakk

 

Pkt. 1 - Ingen søknader er kommet til styret.

Pkt. 2 – Har undersøkt muligheten/ Kristin Thomassen kan trykke. Pris etter størrelse på trykket.

Pkt. 3 – Kristin Thomassen kan ordne banner/ profilering

Pkt. 4 – Ikke ordnet

Grunnet Korona/ stenging har innkomne forslag til aktiviteter ikke vært aktuelle å gjennomføre.

 

Sandnessjøen 13.02.21

Dag Talleraas, leder

 

 

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar