søndag 11. desember 2022

Siste spillekveld før jul blir tirsdag 13. desember, klokken 1830.

Oppmøte blir som før på Ura barneskole, avd. for SFO.

Vi spiller noen lyn-partier.

Gamle og nye medlemmer er velkommen!

God Jul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar