tirsdag 12. desember 2017

Klubbturneringer 2018

I 2018 setter vi opp regelmessige turneringer som del av den faste spillekvelden. Turneringene er ikke ratede og dermed åpne for alle.


Det kan komme tilpasninger angående system, tidskontroll eller eventuelle deltakeravgifter. Gjeldende turneringsmodus er å finne under Aktivitet.


Turneringsserier i lyn- og hurtigsjakk

Det spilles enkeltturneringer 1 gang i måneden med unntak av ferie og helligdager. En serie består av 9-10 turneringer i løpet av året. For hver enkeltturnering utdeles turneringspoeng (TP) etter følgende skjema:
  1. 6 TP
  2. 4 TP
  3. 3 TP
  4. 2 TP
  5. og ned til siste plass: 1 TP
På slutten av året summeres TP for hver deltaker. De 7 beste resultatene teller.


Lynsjakk

Spilles hver 1. mandag i måneden. Unntak (ferie, helligdager) fremgår av aktivitetskalenderen.
Tidskontrollen 5 minutter, eventuelt 3 minutter plus 2 sekund per trekk.
Med 10 eller færre deltakere spilles det Berger-system. Hvis det er flere deltakere spilles 9 runder sveitser system.


Hurtigsjakk

Spilles hver 3. mandag i måneden. Unntak (ferie, helligdager) fremgår av aktivitetskalenderen.
Tidskontrollen 15 minutter, eventuelt 10 minutter plus 5 sekund per trekk.
Med 6 eller færre deltakere spilles det Berger-system. Hvis det er flere deltakere spilles 5 runder sveitser system.


Endring 15.1.2018: Det spilles Conrad-Cup i hurtigsjakk.
Klubbmesterskap langsjakk

Tidskontrollen er 90 minutter uten tillegg.
Påmelding innen 1.3., serien spilles fordelt utover året og skal være avsluttet innen 30.11. Alle møter alle 2 ganger. Partiene spilles på spillekvelden 2. mandag i måneden eller etter avtale mellom spillerne.


Noteringsplikt! Utfylt noteringsskjema innleveres turneringsleder etter avsluttet parti.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar