tirsdag 5. desember 2017

Sjakkens skikk og bruk

Vår ukentlige spillekveld byr på hyggelig cafésjakk i en uformell stemning. Det er lov å prate, le og banne, og reglene trenger ikke alltid å følges til punkt og prikke. Bra er det, men det kan også forekomme at noen setter pris på en mer formell avvikling av partiet.
Etter hvert begynner vi med jevnlige turneringer, og da vil det være mer aktuelt å overholde vanlig skikk og bruk i sjakken. I utgave 3/2015 (side 34-39) av Norsk Sjakkblad skrev Kristoffer Gressli en fin artikkel om dette. Lesing anbefales, men vi siterer noen av de viktigste punktene her:

Før partiet

Skru av mobiltelefonen! Det er god skikk og bruk å håndhilse på motstanderen før partiet starter. Sjekk også at brikkene står riktig!

Rørt er ført

Det er ingen vei utenom. Har du rørt en brikke, må den flyttes såfremt det er et lovlig trekk. Har du rørt motstanderens brikke, må den slås hvis du kan slå den. Hvis du bare skal rette på brikken, sier du "J’adoube" som betyr "jeg retter".
Brikker som velter, faller på gulvet eller lignende skal rettes opp på egen tid.

Utføring av trekk

All flytting av brikker skal skje med én hånd, og du skal trykke på klokken med samme hånd som du flyttet brikken med. Merk at ettersom du skal trykke på klokken med samme hånd, betyr det at du ikke har lov til å trykke på klokken med en brikke.

Prating under partiet

Strengt tatt er det bare to grunner til å prate med motstanderen under partiet: Du skal påpeke noe (for eksempel at motstanderen gjør noe du reagerer på) eller du skal formidle tilbud.

Et remistilbud skjer ved at du utfører et trekk og samtidig sier «jeg tilbyr remis». Et remistilbud kan ikke trekkes tilbake. Tilbudet kan avslås enten ved at spilleren simpelthen utfører sitt neste trekk, eller ved at han eller hun muntlig avslår ved å si noe som «nei», «jeg vil spille litt til» eller lignende.

Etter partiet

Når partiet er over, så takker man for kampen ved å ta hverandre i hendene. Pass også på å stille opp brikkene etter deg.


Originalartikkelen finnes dessuten på nett hos Sjakknytt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar